TPZ-1 / GZS-1

เครื่องเขย่าตะแกรง (Sieve Shaker)

ตามมาตรฐาน AASHTO T27

รายละเอียดทั่วไป

เป็นเครื่องทดสอบเพื่อวิเคราะห์หาขนาดตัวอย่างวัตถุ โดยใช้ร่วมกับตะแกรงร่อน

 

ยี่ห้อ CST  

รายละเอียดทางเทคนิค

 • เครื่องเขย่าตะแกรง (Sieve Shaker) ใช้กับตะแกรงที่มีขนาด
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว สูง 2 นิ้วได้ไม่น้อยกว่า 8 ชั้น
 • มีชุดขับเคลื่อนการสั่นสะเทือนอยู่ภายในแท่นฐานของเครื่อง
 • มีระบบล็อคตะแกรงอย่างแน่นหนา
 • ใช้ไฟ 220V
 • มีสวิทช์เปิด-ปิดเครื่อง พร้อมหน้าจอดิจิตอล
 • สำหรับตั้งค่าการทำงานของตัวเครื่อง

ยี่ห้อ CST รุ่น TPZ-1 / GZS-1 

รายละเอียดทางเทคนิค

 • ความถี่การสั่น 500 ครั้ง/นาที
 • ระบบสั่นแบบขึ้น-ลง
 • ค่า การสั่นแอมพลิจูด 1.5 มม.
 • ตั้งเวลา 0-60 นาที
 • กำลังไฟ AC220V,25W