ขนาด 30 / 55 / 75 / 110 / 160 / 260 / 450 / 750 / 1060 ลิตร

ตู้อบความร้อน (Universal Oven)

ยี่ห้อ MEMMERT
ขนาด 30 / 55 / 75 / 110 / 160 / 260 / 450/ 750 / 1060 ลิตร
+20 °C up to +300 °C

รายละเอียดทั่วไป

เหมาะสมกับงานที่หลากหลาย ทุกประภท ที่ใช้อุณหภูมิ ไม่เกิน + 300 C เหมาะอย่างยิ่ง กับการใช้งาน อบตัวอย่าง ทดสอบความทนทาน ความแข็งแรง หรือ ทดสอบสภาพแวดล้อม ด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิเฉพาะตัวทำให้ได้อุณหภูมิที่แม่นย่ำ