Compaction Machine

เครื่องทดสอบการบดอัดดิน (Compaction Machine)

ยี่ห้อ CST

ตามมาตรฐาน ASTM D558 ASTM D698 ASTM D1557 EN 13286-2

รายละเอียดสินค้า

เป็นเครื่องใช้สำหรับวัดความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นและปริมาณความชื้นของดิน โดยใช้วิธีการบดอัดเพื่อกำหนดความหนาแน่นสูงสุดและความชื้นที่เหมาะสมของดิน