เครื่องชั่ง l เครื่องชั่งแบบ Field Scale ขนาด 16 Kg.

รายละเอียดทั่วไป

เป็นเครื่องชั่งที่มีการอ่านได้จากการถ่วงตุ้มน้ำหนัก

รายละเอียดทางเทคนิค

- สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด  16 กิโลกรัม

- สามารถอ่านค่าละเอียดได้  5  กรัม

- จานชั่งทำด้วยโลหะไร้สนิม (Stainless Steel)

         ประกอบด้วย

         ขนาด   5  กิโลกรัม     จำนวน  2  ตุ้ม

         ขนาด   2   กิโลกรัม     จำนวน  2  ตุ้ม

         ขนาด   1   กิโลกรัม     จำนวน  1  ตุ้ม

         ขนาด  0.5  กิโลกรัม     จำนวน  1  ตุ้ม

- สเกลอ่านน้ำหนักได้จากคาน 500 กรัม อ่านได้ละเอียด 5 กรัม

- ผิวภายนอกทุกส่วนพ่นหรือเคลือบสีอย่างดี ยกเว้นส่วนที่เป็นทองเหลือง,เหล็กไร้สนิมและคานแสดงสเกล

รายละเอียดอื่น

- รับประกันคุณภาพ  1  ปี