เครื่องชั่ง l CDR-3/30

เครื่องชั่ง (Scale Balance)

ยี่ห้อ CST
รุ่น : CDR-3 / CDR-30
น้ำหนัก : 3กก. / 30 กก.

ผลิตภัณฑ์  ประเทศไต้หวัน

คุณสมบัติ

- พิกัดน้ำหนักสูงสุด : 3 / 30 กิโลกรัม

- หน่วยที่วัดได้ : g / kg (กรัม และ กิโลกรัม)

- ค่าละเอียด : 0.1 / 1 กรัม

- หน้าจอแสดงผล : ตัวเลข LED สีแดง

- มีระบบตรวจสอบน้ำหนัก

- คงผลค่าน้ำหนักค้างไว้ได้

- มีช่องต่อสาย RS232C

- แบตเตอรี่ ชนิดชาร์จไฟฟ้าได้ / ใช้สาย AC