ชุดเป้าวัดระยะ l GPR-112

ชุดเป้าวัดระยะ แบบ LEICA Mini Prism รุ่น GPR-112

รายละเอียดทางเทคนิค

1. ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี

2. Prism มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มม.

3. Prism ล็อคยึดติดกับตัว Pole ได้

4. กำหนดระยะทางได้ 2,500 ม.

5. ด้านหลังปริซึมตัวกรองพิเศษป้องกันการควบแน่น