ชุดเป้าวัดระยะ l GMP111-0

ชุดเป้าวัดระยะ แบบ LEICA Mini Prism รุ่น GMP111-0

รายละเอียดทางเทคนิค

1. ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี

2. Prism มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.

3. Prism ล็อคยึดติดกับตัว Pole ได้

4. มีค่าคงที่ เท่ากับ -34 mm./ +10 mm.