ชุดเป้าวัดระยะ l GMP104

ชุดเป้าวัดระยะ แบบ LEICA Mini Prism รุ่น GMP104

รายละเอียดทางเทคนิค

1. โครงสร้างวัสดุเป็นโลหะ ทนทานทุกสภาพอากาศ

2. ปริซึม Leica Geosystems ผลิตจากแก้วที่มีคุณภาพสูงและมีการเคลือบด้วยทองแดง

3. Prism มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25.4 มม.

4. มีค่าคงที่ เท่ากับ  0 มม.

5. ค่า Offset จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งการติดตั้งของปริซึม

6. Maximum IR range of 2000m (7000ft)