ชุดเป้าวัดระยะ l MP119 Ball Prism

ชุดเป้าวัดระยะ แบบ Mini Prism รุ่น MP119 Ball Prism

รายละเอียดทางเทคนิค

- Prism center ตั้งอยู่ตรงกลางลูกบอล

- เส้นผ่านศูนย์กลาง 45 มม. ปริซึม 25 มม.

- Prism Cons. -17 มม.

- มีฐานแม่เหล็กสามารถยึดเกาะได้