ชุดเป้าวัดระยะ l MP114 Mini Prism Set

ชุดเป้าวัดระยะ แบบ Mini Prism รุ่น MP114

รายละเอียดทางเทคนิค

- ใช้ปริซึมขนาดเล็ก 25 มม. เพื่อระยะที่ไกลขึ้น

- ออฟเซ็ตปริซึม -17 มม.

- มาพร้อม Leica และอะแดปเตอร์ 5/8”