ชุดเป้าวัดระยะ l MP113 Mini Prism Set

ชุดเป้าวัดระยะ แบบ Mini Prism รุ่น MP113

รายละเอียดทางเทคนิค

- แผ่นสะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม. พร้อมกากบาท

- ระยะเยื้องปริซึม 2 มม.

- มาพร้อม Leica และอะแดปเตอร์ 5/8”