ชุดเป้าวัดระยะ l HD-MINI-106

ชุดเป้าวัดระยะ แบบ Mini Prism รุ่น HD MINI 106

รายละเอียดทางเทคนิค

1. Prism มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 38 มม.
2. Prism ล็อคยึดติดกับตัว Pole ได้
3. มีค่าคงที่ เท่ากับ 0 หรือ -30 มม.
4. มีระดับน้ำฟองกลม
5. Pole สลับสีแดง-ขาว มี 5 ท่อนๆละ 30 เซนติเมตร
6. มีกระเป๋าบรรจุอุปกรณ์