ชุดเป้าวัดระยะ l CRZ101 Mini 360° Prism Set

ชุดเป้าวัดระยะ แบบ Mini Prism รุ่น CRZ101 Mini 360° Prism Set

รายละเอียดทางเทคนิค

- ปริซึมขนาดเล็กหกอันล้อมรอบเข้าด้วยกัน แบบ 360°

- Prism Cons.+30 มม.