ชุดเป้าวัดระยะ l AY mini 360 องศา

ชุดเป้าวัดระยะ แบบ Mini Prism รุ่น AY mini 360 องศา

รายละเอียดทางเทคนิค

- ปริซึมขนาดเล็ก 12.7 มม.

- ทั้งหมดเจ็ดตัวในการกำหนดค่า 360

- Prism Cons. +2 มม.

- ขนาดโพลยาวสูงสุด 9 มม.