อุปกรณ์เสริม l พิน (PIN)

พิน (Pin)

ยี่ห้อ CST

รายละเอียดสินค้า

1. พินทำจากเหล็กเหนียว

2. มีเส้นผ่าศูนย์กลางของแท่งไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร

3. มีความยาวของแท่งไม่น้อยกว่า 109 เซนติเมตร

4. พ่นสีขาวสลับแดง

5. ด้ามจับมีลักษณะเป็นห่วง

6. ส่วนปลายมีลักษณะแหลม