ขาจับโพล l CLS-22C

ขาจับโพลคาร์บอน สำหรับ GNSS (Bipod For Pole Sacle)

ยี่ห้อ CST รุ่น CLS-22C

รายละเอียดทางเทคนิค

- ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์คุณภาพสูง

- ขาจับมี 2 ขาเมื่อยืดออกความยาวประมาณ 2 ม.

- ปลายด้านล่างมีลักษณะแหลม สะดวกในการปักลงพื้นดิน

- ด้ามขาจับทั้ง 2 ขา สามารถปรับขึ้น-ลงได้ทำงานอิสระสะดวกในการใช้งาน

- มีซองบรรจุสะดวกในการพกพา