ไม้สต๊าฟแบบชัก l AS3-3

ไม้สต๊าฟอลูมิเนียม แบบชัก

ยี่ห้อ YAMAYO รุ่น AS3-3

รายละเอียดทางเทคนิค

1. ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี
2. มีความยาว 3 เมตร สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้
3. มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวตั้งเป็นตัวเลขโดยแบ่งช่องๆ ละ 1 ซม. มีเลขกำกับทุก 10 ซม.
4. มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไม้สต๊าฟ
5. มีปุ่มล็อคยืดขณะใช้งาน
6. สีที่ขีดแบ่งเป็นสีดำสลับแดง ทุก ๆ 1 เมตร
7. มีโลหะหุ้มปลายรองรับด้านล่าง
8. ท่อนล่างสุด มีความกว้างไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตรและหนาไม่น้อยกว่า 2.8 เซนติเมตร