ไม้สต๊าฟแบบชัก l ความยาว 3-4-5-7 เมตร

ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก (Leveling Staff)

ยี่ห้อ CST ขนาด 3-4-5-7 เมตร

รายละเอียดทางเทคนิค

1. ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี

2. มีทั้งชนิดความยาว 3/4/5/7 เมตร สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้

3. มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวตั้ง เป็นรูปตัว E โดยแบ่งช่องๆ ละ 1 ซม. มีเลขกำกับทุก 10 ซม.

4. มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไม้สต๊าฟ

5. มีปุ่มล็อคยืดขณะใช้งาน

6. สีที่ขีดแบ่งเป็นสีดำสลับแดง ทุกๆ 1 เมตร บนพื้นสีขาว

7. มีโลหะหุ้มปลายรองรับด้านล่าง

8. ท่อนล่างสุด มีควำมกว้างไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร และหนาไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร