ไม้สต๊าฟแบบพับ l ความยาว 3-4 เมตร

ไม้สต๊าฟแบบพับ ขนาด 3 และ 4 เมตร

ยี่ห้อ NEDO

รายละเอียดทางเทคนิค

1. ทำมาจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง มีชนิดความยาว 3 และ 4 เมตร

2. สามารถพับเก็บทุกช่วง 1 เมตรได้เป็น 3ท่อน และ 4ท่อน  ตามแต่ชนิดความยาว

3. มีมาตรขีดส่วนแบ่งเป็นรูปตัว E โดยแบ่งเป็นช่องๆละ 1 เซนติเมตร มีเลขกำกับทุก 10 เซนติเมตร แบบตัวตั้ง

4. มีความกว้างไม่น้อยกว่า 5.3 เซนติเมตร และหนาไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร

5. มีหลอดระดับฟองกลมและมือจับติดไว้

6. มีก้านล็อคสำหรับยึดข้อพับ ขณะกางออกใช้งาน

7. มีโลหะหุ้งปลายรองรับทั้ง 2 ข้าง

8. มีสายเข็มขัดรัดเวลาพับเก็บ