ไม้สต๊าฟแบบ Invar l แบบ Invar และแบบ Scale

ไม้สต๊าฟแบบ Invar

แบบ Invar และแบบ Scale