SILVER SCHMIDT

เครื่องมือทดสอบความแข็งแรงคอนกรีตแบบไม่ทำลาย (Concrete Test Hammer)

ยี่ห้อ PROCEQ รุ่น SILVER SCHMIDT

ผลิตภัณฑ์จาก ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

รายละเอียดสินค้า

- แรงกด 2,207 Nm.

 

Review