เข็มทิศสำรวจ l KB-20R

เข็มทิศสำรวจ ชนิดมือถือ (Hand-Bearing Compass)

ยี่ห้อ SUUNTO รุ่น KB-20

ผลิตภัณฑ์ ฟินแลนด์

รายละเอียดทั่วไป

  • อ่านค่ามุมเป็นองศา 0-360 องศา
  • โครงสร้างทำด้วยพลาสติก,ป้องกันน้ำ
  • อ่านค่ามุมได้ละเอียดโดยตรง 1 องศา