เข็มทิศสำรวจ A-30

เข็มทิศสำรวจ ชนิดมือถือ (Hand-Bearing Compass)

ยี่ห้อ SUUNTO รุ่น A-30

รายละเอียดทั่วไป

  • อ่านค่ามุมเป็นองศา 0°-360°
  • โครงสร้างทำด้วยพลาสติก
  • มี Scale ระบุ หน่วยเป็น เซนติเมตร นิ้ว
  • ใช้ร่วมกับแผนที่เพื่อใช้หาระยะทาง
  • มีสากลมาตราส่วน 1 ต่อ 25000 และ 1 ต่อ 5000
  • มีเลนส์ขยายในตัวเข็มทิศ
  • ตัวเข็มทิศสามารถเรืองแสงได้เหมาะใช้งานในที่มืด