เข็มทิศสำรวจ l A-20

เข็มทิศสำรวจ ชนิดมือถือ (Hand-Bearing Compass)

SUUNTO รุ่น : A-20

รายละเอียดทั่วไป

  • อ่านค่ามุมเป็นองศา 0° - 360°
  • โครงสร้างทำด้วยพลาสติก
  • มี Scale ระบุ หน่วยเป็น เซนติเมตร และ นิ้ว
  • สามารถใช้ร่วมกับแผนที่เพื่อใช้หาระยะทางได้