เข็มทิศสำรวจ l A-10

เข็มทิศสำรวจ ชนิดมือถือ (Hand-Bearing Compass)

ยี่ห้อ SUUNTO รุ่น A-10

ผลิตภัณฑ์: ฟินแลนด์

รายละเอียดทั่วไป

  • อ่านค่ามุมเป็นองศา 0-360 องศา
  • โครงสร้างทำด้วยพลาสติก
  • มี Scale ระบุ หน่วยเป็น เซนติเมตร และ นิ้ว
  • สามารถใช้ร่วมกับแผนที่เพื่อใช้หาระยะทางได้