เข็มทิศติดกล้อง l Tube compass

เข็มทิศติดกล้อง (Tube Compass)

ยี่ห้อ CST

รายละเอียดสินค้า

ใช้อ่านค่ามุมราบที่อ้างอิงจากแนวทิศเหนือแม่เหล็ก