กล้องเข็มทิศสำรวจ l DQL-16Z

กล้องเข็มทิศ (Forestry Compass)

ยี่ห้อ CST รุ่น DQL-16Z

ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน‍

กล้องเล็ง

 • กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง
 • กำลังขยาย  16 เท่า
 • มุมมองของภาพที่เห็น 2 องศา 30 ลิปดา
 • ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด  2.5  เมตร
 • จานองศาดิ่งอ่านละเอียด 5 ลิปดา
 • หน่วยการอ่านองศาดิ่งโดยตรง 1°
 • ช่วงการวัดองศาดิ่ง ±50°‍

เข็มทิศ

 • จานองศาราบอ่านละเอียด 5 ลิปดา
 • หน่วยการอ่านองศาราบโดยตรง 1°
 • ช่วงการวัดองศาดิ่ง ±360°
 • ความไวของระดับฟองยาว  30  ลิปดา / 2 มิลลิเมตร