เข็มทิศสำรวจ Pocket Transit

เข็มทิศสำรวจ ชนิดมือถือ (Pocket Compass)

ยี่ห้อ BRUNTON รุ่น Induction-Damped Standard Transits

ผลิตภัณฑ์ ประเทศอเมริกา

รายละเอียดทางเทคนิค

  • เป็นเข็มทิศแบบตลับ
  • โครงสร้างทำด้วยโลหะ
  • มีก้านเล็งแนวพร้อมกระจกสะท้อน
  • มีระดับน้ำฟองกลมและระดับน้ำฟองยาว
  • อ่านค่ามุมได้ละเอียดถึง 1 องศา

ยี่ห้อ BRUNTON รุ่น Com-Pro Pocket Transit

                                                                             ผลิตภัณฑ์ ประเทศอเมริกา

                                                                             รายละเอียดทางเทคนิค

                                                                                                   เป็นเข็มทิศแบบตลับ

                                                                                                   โครงสร้างทำด้วยพลาสติกแข็ง

                                                                                                   มีก้านเล็งแนวพร้อมกระจกสะท้อน

                                                                                                   มีระดับน้ำฟองกลมและระดับน้ำฟองยาว

                                                                                                   อ่านค่ามุมได้ละเอียดถึง 1 องศา