เข็มทิศสำรวจ l Geo Transit

เข็มทิศสำรวจ ชนิดมือถือ (Pocket Compass)

ยี่ห้อ BRUNTON รุ่น International Geological Structural Transits

ผลิตภัณฑ์ ประเทศอเมริกา

รายละเอียดทางเทคนิค

  • เป็นเข็มทิศแบบตลับ
  • โครงสร้างทำด้วยโลหะ
  • มีก้านเล็งแนวพร้อมกระจกสะท้อน
  • มีระดับน้ำฟองกลมและระดับน้ำฟองยาว
  • อ่านค่ามุมได้ละเอียดถึง 1 องศา