กล้องวัดระดับ Digital DL-500 Series

กล้องวัดระดับ แบบดิจิตอล (Digital Auto Level)

Brand: TOPCON

Model: DL-500 Series

ประเทศ ญี่ปุ่น

  • ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 5 เมตร
  • มีขนาดความกว้างของภาพ (FIELD OF VIEW) เท่ากับ 1 องศา 20 ลิปดา
  • ค่าความคลาดเคลื่อน ในการวัดระยะทาง ที่ระยะไม่เกิน 50ม. คือ +/-2% x D
  • หน่วยความจำภายใน 2,000 จุด
  • ใช้พลังงานแบตเตอรี่ Li-ion ทำงานได้ 16 ชั่วโมง
  • เทคโนโลยีรหัส RAB ขั้นสูง