กล้องวัดระดับ อัตโนมัติ 24X B40A

กล้องวัดระดับ (Auto Level)

ประเทศ ญี่ปุ่น

  • กำลังขยาย 24 เท่า
  • มองเห็นชัดใกล้สุด 0.3 เมตร
  • ความละเอียด ± 2 มม./1 กม.
  • กันน้ำ/ฝุ่น IPX6