กล้องวัดระดับ Digital SL-15

กล้องวัดระดับ แบบดิจิตอล (Digital Auto Level)

ประเทศ จีน‍

  • สามารถวัดระยะทางได้ตั้งแต่ 1.5 เมตร ถึง 100 เมตร
  • ทำระดับ ในระยะ 1 กม.คาดเคลื่อน ±1 มิลลิเมตร
  • แสดงค่าบนจอ LCD และให้แสงสว่างหน้าจอได้
  • อ่านค่าได้ละเอียด 0.1 มิลลิเมตร
  • วัดระยะ อ่านค่าระดับด้วย Barcode ได้
  • เก็บข้อมูล ไม่น้อยกว่า 20,000 ค่า
  • ถ่ายข้อมูลด้วยสาย Mini USB