กล้องวัดระดับ Digital l SL-03

กล้องวัดระดับ แบบดิจิตอล (Digital Auto Level)

ประเทศ จีน