กล้องวัดระดับ อัตโนมัติ 32X KA-32M

กล้องวัดระดับ (Auto Level)

ประเทศ เกาหลี

  • กำลังขยาย 32 เท่า
  • มองเห็นชัดใกล้สุด 0.5 เมตร
  • ความละเอียด ± 1 มม./1 กม.