กล้องวัดระดับ อัตโนมัติ 32X l ZAL-132

กล้องวัดระดับ (Auto Level)

  • ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์
  • กำลังขยาย 30 เท่า
  • มองเห็นชัดใกล้สุด 0.8 เมตร
  • ความละเอียด ± 1.2 มม./1 กม.

Review