กล้องวัดระดับ อัตโนมัติ 32X GOL-32D

กล้องวัดระดับ (Auto Level)

ประเทศ เยอรมันนี

  • กำลังขยาย 32 เท่า
  • ความละเอียด ± 1 มม./ 30ม
  • ป้องกันน้ำและฝุ่น IP 54