ZMJ-A

เครื่องทดสอบมาร์แชลล์ (Marshall Hammer Machine)

ยี่ห้อ CST รุ่น ZMJ-A

ตามมาตรฐาน ASTM D6926 ASTM D 1559 EN 12697-10 AASHTO T245

รายละเอียดสินค้า

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพตัวอย่างผสมแอสฟัลต์ นำไปใช้กับวิธีการบดอัดมาตรฐาน