น้ำยาล้างยาง

น้ำยาล้างยาง (Trichloroethylene)

รายละเอียด

1. ถังเล็ก : ขนาด 28 กิโลกรัม (ไม่รวมน้ำหนักถัง)

2. ถังใหญ่ : ขนาด 280 กิโลกรัม (ไม่รวมน้ำหนักถัง)