ตะแกรงร่อนดิน-ทราย

ตะแกรงร่อนทราย (Sieve)

ยี่ห้อ DUAL

ผลิตภัณฑ์จาก ประเทศอเมริกา

รายละเอียด

- โครงรอบทำจากทองเหลือง

- เส้นตะแกรงทำจากสแตนเลส

- เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 8 นิ้ว หรือ 203 มิลลิเมตร

ยี่ห้อ LABAIDS

ผลิตภัณฑ์จาก ประเทศอินเดีย

รายละเอียด

- โครงรอบทำจากทองเหลือง

- เส้นตะแกรงทำจากสแตนเลส

- เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 8 นิ้ว หรือ 203 มิลลิเมตร

ยี่ห้อ Civil,YF

ผลิตภัณฑ์จาก ประเทศจีน

รายละเอียด

- โครงรอบทำจากทองเหลือง

- เส้นตะแกรงทำจากสแตนเลส

- เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 8 นิ้ว หรือ 203 มิลลิเมตร

ยี่ห้อ Civil Stainless

ผลิตภัณฑ์จาก ประเทศจีน

รายละเอียด

- โครงรอบทำจากสแตนเลส

- เส้นตะแกรงทำจากสแตนเลส

- เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 8 นิ้ว หรือ 203 มิลลิเมตร

ตะแกรงล้าง Wet-Sieve

- วัสดุทำจากแสตนเลส

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มิลลิเมตร

- ขอบสูง 10 เซนติเมตร