ขนาด 1 , 2 นิ้ว

ช่องแบ่งตัวอย่าง (Sampler Splitter)

ยี่ห้อ CST

ตามมาตรฐาน : EN 932-2 , ASTM C702 , BS 812:1 , 1377:1 , 1924:1

ขนาด 1 นิ้ว

  • ปากช่องสำหรับใส่ตัวอย่าง ยาว 30.5 ซม. กว้าง 22.5 ซม.
  • ช่องแยกตัวอย่างกว้าง 1 นิ้ว
  • กล่องสำหรับรองรับตัวอย่างทำจากเหล็กขนาด
  • กว้าง 10.5 ซม./ ยาว 28 ซม./ สูง 14.5 ซม. จำนวน 2 ชิ้น

ขนาด 2 นิ้ว

  • ปากช่องสำหรับใส่ตัวอย่าง ยาว 53 ซม. กว้าง 28 ซม.
  • ช่องแยกตัวอย่างกว้าง 2 นิ้ว
  • กล่องสำหรับรองรับตัวอย่างทำจากเหล็กขนาด
  • กว้าง 14.5 ซม./ ยาว 42 ซม./ สูง 20.5 ซม. จำนวน 2 ชิ้น

ถังเททดสอบวัสดุมวลรวม

  • ใช้เทวัสดุมวลรวมลงในช่องแบ่งตัวอย่าง