Rock Point Load Test

เครื่องทดสอบตัวอย่างหิน (Rock Point Load Test)

ยี่ห้อ CST

ตามมาตรฐาน : ASTM D5731

รายละเอียดทั่วไป

  • เครื่องทดสอบกำหนดค่าความแข็งแรงของตัวอย่างหิน
  • โครงรับน้ำหนักออกแบบมาให้มีความแข็งแรงพร้อมกับโหลดไฮดรอลิกที่ทำงานด้วยมือ
  • สเกลที่ติดบนเฟรมช่วยให้สามารถวัดเส้นผ่าศูนย์กลางชิ้นงานได้โดยตรง
  • เครื่องมือนี้ใช้โหลดเซลล์ที่มีความแม่นยำสูงและชุดควบคุมการอ่านค่าความละเอียดสูง