NBJ-II

เครื่องทดสอบการประเมินการเสื่อมสภาพของหิน (Rock Core Slake Durability)

ยี่ห้อ CST รุ่น NBJ-II

ได้ตามมาตรฐาน ASTM D4644

รายละเอียดทั่วไป

เป็นเครื่องมือการประเมินการเสื่อมสภาพของหิน เมื่อถูกขัดถู ขัดสีในน้ำ ของหิน กรวด และวัสดุมวลรวม

รายละเอียดทางเทคนิค    

  • ตะแกรงทดสอบเป็นรูปทรงกระบอกกลวง วางตามแนวนอนหมุนรอบแกน โดยติดตั้งอยู่บนฐานที่แข็งแรง
  • ทำงานระบบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าขนาด 220v
  • ความเร็วอยู่ในช่วง 20 รอบต่อนาที
  • มีตั้งเวลาในการใช้งาน สามารถตั้งเวลาที่ต้องการ ควบคุมการหมุนและหยุดได้เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้