LA-01

เครื่องทดสอบการสึกกร่อนของหินแบบลอสแองเจอลิส

(Los Angeles Abrasion Machine)

ยี่ห้อ CST รุ่น LA01

ตามมาตรฐาน ASTM C 131, C535; EN 1097-2

รายละเอียดทางเทคนิค

เป็นเครื่องมือการหาค่าความต้านทาน การย่อยสลายเมื่อถูกขัดถู ขัดสี ของหิน กรวด และวัสดุมวลรวม

1. ถังทดสอบเป็นรูปทรงกระบอกกลวง วางตามแนวนอนหมุนรอบแกน โดยติดตั้งอยู่บนฐานที่แข็งแรง

2. ทำงานระบบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าขนาด 380v หรือ 220v 50Hz

3. ความเร็วอยู่ในช่วง 30-33 รอบต่อนาที

4. มีเครื่องนับจำนวนรอบเป็นแบบตัวเลข สามารถตั้งจำนวนรอบ ควบคุมการหมุนและหยุดได้เมื่อครบจำนวนรอบที่ตั้งไว้