ประกาศ!!! การแจ้งย้ายสำนักงาน
หจก.ซี เอส ที อินสทรูเม้นท์(ไทยแลนด์)  

       จากเดิมเลขที่ 54 ซ.ร่มเกล้า 19/2 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศเขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

 ไปยังเลขที่ 95 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520    

 ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป     จึงเรียนมาเพื่อทรา

 ถามเส้นทางที่เบอร์ 02-915-1693-5 หรือ 086-086-2000