เทป - ล้อวัดระยะทาง
เทปวัดระยะทาง
เทปสแตนเลส (Stainless Steel Tape)
เทปเหล็กเคลือบไนล่อน (Nylon Coated Steel Tape)
เทปไฟเบอร์กลาส (Fiberglass Tape)
เทปสายไฟ (SURVEYOR'S ROPE)
เทปวัดความลึกของน้ำ (water level Measuring Tape)
อื่นๆ
ล้อวัดระยะทาง