google-site-verification=dVXL6thzKQlLt2C55UMNDOwPErNLCdjvjFEH4nhAQic แบบหล่อคอนกรีต (Molds)
ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาสินค้า

dot
dot
กล้องสำรวจ (ใหม่)
dot
กล้อง Total Station
กล้องระดับ (Auto Level)
กล้องวัดมุม (Theodolite)
dot
กล้องสำรวจ (มือสอง)
dot
bulletTotal Station (มือสอง)
bulletกล้องวัดมุม (มือสอง)
bulletกล้องระดับ (มือสอง)
dot
ขาตั้ง-สต๊าฟ-โพล
dot
bulletขาตั้งกล้อง (Tripod)
bulletไม้สต๊าฟ (Staff)
bulletแผ่นวัดระดับน้ำ(Staff Gauge)
bulletโพล (Pole) - พิน(Pin)
bulletขาจับโพล
dot
ชุดเป้าปริซึ่ม
dot
bulletPrism
bulletPrism for Pole
bulletMini Prism
bulletReflective Sheet
dot
GPS/GNSS
dot
GARMIN GPS
GNSS เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมความละเอียดสูง
dot
อุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต
dot
concrete test อุปกรณ์ทดสอบคอนกรีต
ASPHALT
soil aggregate
Soil Test อุปกรณ์ทดสอบคอนกรีตและดิน
เครื่องชั่ง (Balance)
dot
เครื่องมือวัดระยะทาง
dot
เทปวัดระยะ (Measuring Tapes)
ล้อวัดระยะ ( Measuring Wheels )
เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์ (Laser Meter)
เครื่องวางแนวและทำระดับ (Multi Line Laser)
dot
เข็มทิศ & Clinometer
dot
bulletเข็มทิศ (Compass)
bulletหาค่าความสูง(Clinometer)
dot
อุปกรณ์การสำรวจ (Accessories)
dot
bulletแบตเตอรี่-เครื่องชาร์จ สายชาร์จ (Battery-Charger)
bulletเครื่องวัดระดับดิจิตอล(Digital Level)
bulletสายส่งข้อมูล(Data Cable)
bulletกล่องเปล่ากล้องสำรวจ
bulletเครื่องคำนวณพื้นที่บนแผนที่ (Planimeter)
bulletเครื่องวัดระยะทางบนแผนที่ (Map Meter)
bulletอุปกรณ์อื่นๆ (Other)
dot
อื่นๆ (Other)
dot
bulletวิธีการรับสินค้า
bulletการรับประกันสินค้า
bulletบริการงานสำรวจ


SURVEY TEAM
เช็ค สถานะ ems


แบบหล่อคอนกรีต (Molds)

 

                       แบบหล่อคอนกรีต ( Molds )  

         

 

 แบบหล่อทรงเหลี่ยม(เหล็ก) รุ่น  XSF ขนาด 15x15x15 ซม_หนักประมาณ 15-16 กก 

แบบหล่อทรงเหลี่ยม(เหล็ก)รุ่น CM1  ขนาด 15x15x15 ซม.หนักประมาณ 9-10 กก. 

แบบหล่อทรงเหลี่ยม(เหล็ก) รุ่น  XSF
ขนาด 15x15x15 ซม.หนักประมาณ 15-16 กก. 
แบบหล่อทรงเหลี่ยม(เหล็ก)รุ่น CM1 
ขนาด 15x15x15 ซม.หนักประมาณ 9-10 กก.

 แบบหล่อทรงเหลี่ยม(เหล็ก)รุ่น CM2  ขนาด 10x10x10 ซม.  

 แบบหล่อทรงเหลี่ยม(พลาสติก) ขนาด 15x15x15 ซม   

แบบหล่อทรงเหลี่ยม(เหล็ก)รุ่น CM2 
ขนาด 10x10x10 ซม. หนักประมาณ 6 กก. 
แบบหล่อทรงเหลี่ยม(พลาสติก) 
ขนาด 15x15x15 ซม.

 
Cylinder mold
ขนาด 10×20 ซม. หนักประมาณ xx กก.
แบบหล่อเหล็กเหนียว
ขนาด 30x15 ซม. หนักประมาณ 13 กก.

 

                     

แบบหล่อทรงกระบอก CY1
ขนาด 30x15 ซม. หนักประมาณ 14-15 กก.

เหล็กกระทุ้ง 

   
   

 

บทความน่ารู้ของแบบหล่อคอนกรีต

คุณสมบัติของแบบหล่อที่ดี
1.วัสดุที่ใช้ทาแบบหล่อควรมีราคาถูก หาซื้อได้ง่าย
2.มีความแข็งแรงอย่างเพียงพอ ไม่เกิดการแอ่นตัวจนเสีย รูปร่างขณะเทคอนกรีต
3.วัสดุที่ใช้ค้ายันมีความแข็งแรงอย่างเพียงพอ
4.รอยต่อของแบบหล่อมีความมั่นคงแข็งแรง
5.ผิวสัมผัสระหว่างแบบหล่อควรมีความเรียบพอควร
5.สามารถทนทานต่อการปฏิกิริยาจากน้าปูนโดยไม่เกิด การเสียหาย เสียรูปร่าง

ต้องคำนึงถึงความประหยัดตลอดจนความแข็งแรง สะดวกในการติดตั้งและถอดออก จานวนครั้งของการใช้งานซ้ำ รวมถึงรูปร่างและผิวของคอนกรีตหลังจากถอดแบบหล่อ

แบบหล่อเหล็กนิยมใช้งานอย่างกว้างขวาง สาหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงและผิวคอนกรีตที่สวยงาม สามารถใช้ซ้าได้หลายครั้ง ประหยัดค่าแบบหล่อ เหล็กที่นามาใช้ทาแบบหล่อส่วนใหญ่ เป็นเหล็กมาตรฐาน ASTM
ข้อเสียของแบบเหล็กคือ ดัดแปลงรูปร่างยาก น้าหนักมาก

น้ำยาเคลือบแบบหล่อ
มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้คอนกรีตเกาะติดกับผิวแบบหล่อ ทาให้ถอดแบบหล่อออกได้ง่าย ได้ผิวคอนกรีตที่เรียบและสะอาดยืดอายุการใช้งานซ้ำของแบบหล่อ

น้ำหนักและแรงดันที่กระทาต่อแบบหล่อ
1.น้ำหนักคงที่ คือ น้าหนักของแบบหล่อ คอนกรีต เหล็กเสริม
2.น้ำหนักจร คือ น้าหนักนอกเหนือจากน้าหนักคงที่ เช่น คนงาน เครื่องมือ วัสดุต่างๆ
3.น้ำหนักจากสภาวะแวดล้อม คือ แรงที่กระทามาจากธรรมชาติ ได้แก่ แรงลม พายุฝน เป็นต้น
4.แรงดันของคอนกรีตต่อแบบหล่อในขณะที่อยู่ในสภาวะของเหลว

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงดันคอนกรีตที่มากระทาต่อแบบหล่อ
1.ส่วนผสมของคอนกรีต คอนกรีตที่เหลวมีค่าการยุบตัวสูง ทาให้มีแรงดันที่กระทาต่อแบบหล่อมาก และคอนกรีตที่มีสภาพข้นเหนียวมีค่าการยุบตัวต่า มีแรงดันต่อแบบหล่อน้อย
2.การเทคอนกรีตในอัตราที่ช้า คอนกรีตที่ส่วนล่างจะค่อยๆก่อตัวมีส่วนช่วยลดแรงดันลงได้เป็นอย่างมาก
3.ความหนาแน่นของคอนกรีต หากผสมคอนกรีตที่มีหน่อยน้าหนักยิ่งมาก ยิ่งมีแรงดันคอนกรีตมากขึ้น
4.อุณหภูมิ เทคอนกรีตในช่วงอากาศร้อน แรงดันจะน้อย อากาศเย็นแรงดันจะมาก
5.การใช้เครื่องสั่นคอนกรีต แรงสั่นสะเทือนทาให้คอนกรีตแน่นตัว ละส่งผลให้เกิดแรงดันต่อแบบหล่อมากขึ้น
6.ความสูงของระยะเท แรงดันคอนกรีตจะเพิ่มขึ้นตามความสูงของคอนกรีต
7.ขนาดของหน้าตัดโครงสร้าง โครงสร้างใหญ่แรงดันจะสูงกว่าโครงสร้างขนาดเล็ก
8.ปริมาณเหล็กเสริม เหล็กเสริมสามารถช่วยต้านทาน และพยุงเนื้อคอนกรีต

ตารางเปรียบเทียบแบบหล่อทรงกระบอก

แบบหล่อทรงกระบอก(เหล็กหล่อ) แบบหล่อทรงกระบอก(เหล็กเหนียว)
วัสดุทำจาก เหล็กหล่อ วัสดุทำจาก เหล็กเหนียว
ขนาด 30*15 cm. ขนาด 30*15 cm.
น้ำหนัก 14-15 kg น้ำหนัก 13 kg
ตัวล็อค 6 จุด

ตัวล็อค 4 จุด

                                  

 
อุปกรณ์ทดสอบดิน คอนกรีต และแอสฟัลท์

ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (Slump Test)
ชุดทดสอบหาความหนาแน่นของดินในสนาม (Field Density)
เครื่องทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีต (Concrete Test Hammer)
เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต (แบบดิจิตอล)
เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต (Compression Machines)
เครื่องทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีต (Concrete Test Hammer)
ตะแกรงร่อนทราย (SIEVE)
California Bearing Ratio Test HAND operated
CST รุ่น CDR-3/CDR-30 ขนาด 3/30 กก.อ่าน 0.1/1 กรัม
Motar mixer MM-5
เครื่องชั่ง 16 กก. (Field Scale)
Concrete Drilling & Coring Machine
การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธี Seismic Test , Pile Integrity Tester
C194 CONCRETE POCKET PENETROMETER
Ohaus รุ่น 750-SW , PROVA รุ่น MB2610
AIR METER
ช่องแบ่งตัวอย่าง Sampler Splitter 2 แบบ
SHRINKAGE LIMIT SET
Consolidation Test
WATER BATH HWT420 / HWT600
PLASTIC LIMIT SET
SAND ABSORPTION CONE
เครื่องเขย่าตะแกรง (SIEVE SHAKER)
แบบหล่อคอนกรีตคาน( Beam Mold )
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิยางมะตอย ยี่ห้อ CST
เครื่องทดสอบการสึกกร่อนจากการเสียดสี(Los Angeles Abrasion Machine)
ชุดทดสอบหาความหนาแน่นของดินในสนาม (Field Density)Circle Tray
เครื่องทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีตConcrete Test Hummer Digital CST HT225-W
Four Beam Balance 311
Proving rings ยี่ห้อ LabYzen
Marshall Hammer Machine
Compaction Machine
Dynamic cone penetrometer(DCP)
Hot plate
ตู้อบดิน ขนาด 43 ลิตร /71 ลิตร /136 ลิตร /225 ลิตร
ชุดทดสอบการบดอัดดิน (Compaction)
ชุดทดสอบ (Liquid Limit)
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิยางมะตอย article
ตะปูวัดความหนาของชั้นดิน (Nail) article
เครื่องชั่งแบบคานเลื่อน 3 คาน PROVA รุ่น MB2610
Vicat Apparatus
เครื่องชั่งแบบคานเลื่อน ขนาด 20 กิโลกรัม
แบบหล่อมอร์ต้า(Morta)
OHAUS รุ่น EB Series article
เครื่องทดสอบความแข็งแรงของท่อคอนกรีต(แบบดิจิตอล)
Trichloroethylene น้ำยาล้างยาง
แท่นแคปหัวลูกปูน
ชุดแคปหัวลูกปูนพร้อมยางรอง
UNIT WEIGHT
Dial Gauge
อุปกรณ์ชุดทดสอบ CBR
Modified Compaction
standard-compaction
เครื่องตรวจวัดค่ากรด/ด่างในคอนกรีต
Automatic Asphalt Ductility Testing Machine
ASPHALT CENTRIFUGE EXTRACTOR
Pull Out Tester
CONSOLIDATION MACHINE
เครื่องทดสอบ UTM ขนาด 600 KN และ 1,000 KN
hydrostatic balance
กระดาษกรอง 4 ไมครอน
cement paste flow value tester
Marshall Testing Machine
กระดาษกรอง
Flow table electric(แบบไฟฟ้า )
Flow table manual(แบบมือหมุน )
Asphalt Penetrometer
เครื่องทดสอบวัดแรงตึงเครียดของวัตถุ (Strain Gage)
Stability Compaction Hammer
ชุดวัดค่าสมมูลย์ของทราย (sand equivalent)
Vacuum Pump
PLATE BEARING TEST
STCT Dynamic Penetrometer