dot
ค้นหาสินค้า

dot
dot
กล้องสำรวจ (ใหม่)
dot
กล้องระดับ (Auto Level)
กล้องวัดมุม (Theodolite)
กล้อง Total Station
dot
กล้องสำรวจ (มือสอง)
dot
bulletกล้องระดับ (มือสอง)
bulletกล้องวัดมุม (มือสอง)
bulletTotal Station (มือสอง)
dot
ขาตั้ง-สต๊าฟ-โพล
dot
bulletขาตั้งกล้อง (Tripod)
bulletไม้สต๊าฟ (Staff)
bulletแผ่นวัดระดับน้ำ(Staff Gauge)
bulletโพล (Pole) - พิน(Pin)
bulletขาจับโพล
dot
ชุดเป้าปริซึ่ม
dot
bulletPrism
bulletPrism for Pole
bulletMini Prism
bulletReflective Sheet
dot
GPS/GNSS
dot
GARMIN GPS
GNSS เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมความละเอียดสูง
dot
อุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต
dot
concrete test อุปกรณ์ทดสอบคอนกรีต
Soil Test อุปกรณ์ทดสอบคอนดิน
ASPHALT
เครื่องชั่ง (Balance)
dot
เครื่องมือวัดระยะทาง
dot
เทปวัดระยะ (Measuring Tapes)
ล้อวัดระยะ ( Measuring Wheels )
เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์ (Laser Meter)
เครื่องวางแนวและทำระดับ (Multi Line Laser)
dot
เครื่องมือวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์
dot
dot
เข็มทิศ & Clinometer
dot
bulletเข็มทิศ (Compass)
bulletหาค่าความสูง(Clinometer)
dot
อุปกรณ์การสำรวจ (Accessories)
dot
bulletแบตเตอรี่-เครื่องชาร์จ (Battery-Charger)
bulletเครื่องวัดระดับดิจิตอล(Digital Level)
bulletสายส่งข้อมูล(Data Cable)
bulletกล่องเปล่ากล้องสำรวจ
bulletเครื่องคำนวณพื้นที่บนแผนที่ (Planimeter)
bulletเครื่องวัดระยะทางบนแผนที่ (Map Meter)
bulletอุปกรณ์อื่นๆ (Other)
dot
อื่นๆ (Other)
dot
bulletวิธีการรับสินค้า
bulletการรับประกันสินค้า
bulletบริการงานสำรวจ


SURVEY TEAM
เช็ค สถานะ ems


SANDING รุ่น ARC6

 

 
 กล้อง TOTAL STATION  ยี่ห้อ SANDING รุ่น ARC6
กล้องสำรวจอิเล็กทรอนิกส์  
ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน 600 ม.
 
1.    ระบบกล้องส่อง (Telescope)
 
    1.1  มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM) ร่วมกันจุดเดียวกันกับแกนของกล้องส่อง
    1.2  มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า  30 เท่า
    1.3  ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร
    1.4  ให้ภาพหัวตั้งขนาดของภาพในระยะ 1 กม. ไม่น้อยกว่า 26 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา
    1.5  ระบบอัตโนมัติ ( Compensator ) ชนิด Dual  Axis Liquid-electric
    1.6  มีจุดเลเซอร์ชี้เป้าเพื่อความสะดวกในการเล็งที่หมาย
 
2.    การวัดระยะทาง ( Distance Measurement )
 
    2.1  สามารถวัดระยะโดยไม่ต้องใช้เป้าปริซึม ( Reflectiveless ) ได้ไกล 600 เมตร
    2.2  สามารถวัดระยะได้ 5,000 เมตร โดยใช้ปริซึมไม่เกิน 1 ดวง
    2.3  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน +/- (2mm. +2ppm.xD) m.s.e.
    2.4  มีระบบวัดระยะแบบละเอียด Fine mode วัดเร็ว Coarse mode และ ระบบวัดระยะแบบต่อเนื่อง (Tracking)
 
3.    ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )
 
     3.1  แสดงค่าอ่านมุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดถึง 0.5 ฟิลิปดา
     3.2  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดมุมราบและมุมดิ่งไม่เกิน 2 ฟิลิปดา
     3.3  ใช้ระบบวัดมุมแบบ Absolute Reading
 
4.    ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม
 
     4.1  สามารถบันทึกข้อมูลภายในตัวกล้องได้ไม่น้อยกว่า 4 MB.
     4.2  สามารถบันทึกข้อมูลโดยการใช้ SD Card
     4.3  สามารถทำฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้
-       กำหนดว่า Azimuth และการวัดค่าพิกัดเป็น 3 แกน
-       การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ ( REM )
-       กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Setting Out หรือ Lay out )  
-       การวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวาง (Missing Line)
-       การหาตำแหน่งพิกัดของจุดตั้งกล้อง ( Resection )
-       คำนวณหาพื้นที่ ( Area )
 
5.    ทั่วไป
 
     5.1  หน้าจอชนิด LCD ทั้ง 2 ด้านของตัวกล้อง มีปุ่มควบคุมไม่น้อยกว่า 28 ปุ่ม และสามารถป้อนค่า
            ตัวเลขและตัวอักษรได้โดยตรง
     5.2  มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารป้องกันน้ำได้
     5.3  ระดับฟองกลมที่ฐานกล้องมีความไว 8 ลิปดาต่อ 2 มิลลิเมตร หรือดีกว่า และระดับฟองยาว 
            30 ฟิลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
     5.4  แบตเตอรี่ ชนิด Lithium ใช้งานได้นานไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อก้อน
 
6.    อุปกรณ์ประกอบ
6.1  ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม จำนวน  1  ชุด
6.2  ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดงยาว 2 เมตร  จำนวน  1  ชุด
6.3  ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้ จำนวน  1  ขา
6.4  แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้ จำนวน  2  ก้อน
6.5  เครื่องประจุไฟ จำนวน  1  ชุด
6.6  อุปกรณ์ปรับแก้ จำนวน  1  ชุด
6.7  แผ่นบันทึกข้อมูล SD CARD จำนวน  1  อัน
6.8  หนังสือคู่มือการใช้'งาน จำนวน  1  ชุด
6.9  แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล จำนวน  1  ชุด
     
 
7.    การรับประกันและบริการ
7.1  มีการสาธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานจนสามารถนำกล้องและอุปกรณ์ไปใช้งานอย่างถูกต้อง
7.2   สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
7.3   มีศูนย์บริการซ่อม-บำรุง ที่สามารถตรวจสอบและบริการได้ทันที
 
      

 
 
SPEC & CATALOG
 
     
 

 

 กล้อง Total Station

PENTAX รุ่น W-1505N
PENTAX รุ่น R-1505N
PENTAX รุ่น W-2805N
PENTAX รุ่น R-2805N
SANDING รุ่น STS-772R10C article
DADI รุ่น DTM622R4
DADI รุ่น DTM152M
TOPCON GM-105
TOPCON รุ่น GTS-1002
TOPCON รุ่น GM-52, GM-55
TOPCON รุ่น GTS-102N
LEICA รุ่น TS06PLUS
NIKON รุ่น NPL-322+ 2"P
GOWIN รุ่น TKS-202N
PENTAX รุ่น R425VDN
PENTAX รุ่น R425VN
GOWIN รุ่น TKS-402N
Sokkia IM-105
Sanding รุ่น STS-752L Leica Style