dot
ค้นหาสินค้า

dot
dot
กล้องสำรวจ (ใหม่)
dot
กล้องระดับ (Auto Level)
กล้องวัดมุม (Theodolite)
กล้อง Total Station
dot
กล้องสำรวจ (มือสอง)
dot
bulletกล้องระดับ (มือสอง)
bulletกล้องวัดมุม (มือสอง)
bulletTotal Station (มือสอง)
dot
ขาตั้ง-สต๊าฟ-โพล
dot
bulletขาตั้งกล้อง (Tripod)
bulletไม้สต๊าฟ (Staff)
bulletแผ่นวัดระดับน้ำ(Staff Gauge)
bulletโพล (Pole) - พิน(Pin)
bulletขาจับโพล
dot
ชุดเป้าปริซึ่ม
dot
bulletPrism
bulletPrism for Pole
bulletMini Prism
bulletReflective Sheet
dot
GPS/GNSS
dot
GARMIN GPS
GNSS เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมความละเอียดสูง
dot
อุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต
dot
concrete test อุปกรณ์ทดสอบคอนกรีต
Soil Test อุปกรณ์ทดสอบคอนดิน
ASPHALT
เครื่องชั่ง (Balance)
dot
เครื่องมือวัดระยะทาง
dot
เทปวัดระยะ (Measuring Tapes)
ล้อวัดระยะ ( Measuring Wheels )
เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์ (Laser Meter)
เครื่องวางแนวและทำระดับ (Multi Line Laser)
dot
เครื่องมือวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์
dot
dot
เข็มทิศ & Clinometer
dot
bulletเข็มทิศ (Compass)
bulletหาค่าความสูง(Clinometer)
dot
อุปกรณ์การสำรวจ (Accessories)
dot
bulletแบตเตอรี่-เครื่องชาร์จ (Battery-Charger)
bulletเครื่องวัดระดับดิจิตอล(Digital Level)
bulletสายส่งข้อมูล(Data Cable)
bulletกล่องเปล่ากล้องสำรวจ
bulletเครื่องคำนวณพื้นที่บนแผนที่ (Planimeter)
bulletเครื่องวัดระยะทางบนแผนที่ (Map Meter)
bulletอุปกรณ์อื่นๆ (Other)
dot
อื่นๆ (Other)
dot
bulletวิธีการรับสินค้า
bulletการรับประกันสินค้า
bulletบริการงานสำรวจ


SURVEY TEAM
เช็ค สถานะ ems


Sanding รุ่น STS-752L Leica Style

 

 

Sanding รุ่น STS-752LStyle

กล้อง TOTAL STATION  ยี่ห้อ SANDING รุ่น STS-752L
กล้องสำรวจอิเล็กทรอนิกส์  
ชนิดวัดระยะทางได้โดยใช้เป้าสะท้อน 

1.    ระบบกล้องส่อง (Telescope)
 
    1.1  มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM) ร่วมกันจุดเดียวกันกับแกนของกล้องส่อง
    1.2  มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า  30 เท่า
    1.3  ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร
    1.4  ให้ภาพหัวตั้งขนาดของภาพในระยะ 1 กม. ไม่น้อยกว่า 26 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา
    1.5  ระบบอัตโนมัติ ( Compensator ) ชนิด Single Axis Liquid-electric
 
2.    การวัดระยะทาง ( Distance Measurement )
 
    2.1  สามารถวัดระยะได้ 5,000 เมตร โดยใช้ปริซึมไม่เกิน 1 ดวง
    2.2  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน +/- (2mm. +2ppm.xD) m.s.e.
    2.3  มีระบบวัดระยะแบบละเอียด Fine mode วัดเร็ว Coarse mode และ ระบบวัดระยะแบบต่อเนื่อง (Tracking)
 
3.    ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )
 
     3.1  แสดงค่าอ่านมุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดถึง 1 ฟิลิปดา
     3.2  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดมุมราบและมุมดิ่งไม่เกิน 2 ฟิลิปดา
     3.3  ใช้ระบบวัดมุมแบบ Absolute Reading
 
4.    ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม
 
     4.1  สามารถบันทึกข้อมูลภายในตัวกล้องได้ไม่น้อยกว่า 2 MB.
     4.2  สามารถถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้
     4.3  สามารถทำฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้
-       กำหนดว่า Azimuth และการวัดค่าพิกัดเป็น 3 แกน
-       การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ ( REM )
-       กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Setting Out หรือ Lay out )  
-       การวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวาง (Missing Line)
-       การหาตำแหน่งพิกัดของจุดตั้งกล้อง ( Resection )
-       คำนวณหาพื้นที่ ( Area )
 
 
5.    ทั่วไป
 
     5.1  หน้าจอชนิด LCD ทั้ง 2 ด้านของตัวกล้อง มีปุ่มควบคุมไม่น้อยกว่า 24 ปุ่ม และสามารถป้อนค่าตัวเลข
            และตัวอักษรได้โดยตรง
     5.2  มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารป้องกันน้ำได้
     5.3  ระดับฟองกลมที่ฐานกล้องมีความไว 8 ลิปดาต่อ 2 มิลลิเมตร หรือดีกว่า และระดับฟองยาว 30 ฟิลิปดา
            ต่อ 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
     5.4  แบตเตอรี่ ชนิดภายในตามมาตรฐานโรงงานสามารถใช้งานได้นานไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อก้อน
 
6.    อุปกรณ์ประกอบ
 
     6.1  ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม                จำนวน   1 ชุด
     6.2  ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดงยาว 2 เมตร    จำนวน   1 ชุด
     6.3  ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้                    จำนวน   1  ขา
     6.4  แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้                                จำนวน   2  ก้อน
     6.5  เครื่องประจุไฟ                                                        จำนวน  1  ชุด
     6.6  ถุงคลุมกล้อง และอุปกรณ์ปรับแก้                                จำนวน  1  ชุด
     6.7  สายต่อเพื่อถ่ายข้อมูลระหว่าง กล้องกับคอมพิวเตอร์         จำนวน  1  เส้น
     6.8  หนังสือคู่มือการใช้'งาน                                              จำนวน  1 ชุด
     6.9  แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล                                        จำนวน  1  ชุด
 
7.    การรับประกันและบริการ
 
      7.1  มีการสาธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานจนสามารถนำกล้องและอุปกรณ์
            ไปใช้งานอย่างถูกต้อง
 7.2    สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
       7.3     มีศูนย์บริการซ่อม-บำรุง ที่สามารถตรวจสอบและบริการได้ทันที
 

 
SPEC & CATALOG
 
     
      

 

 
กล้อง Total Station

PENTAX รุ่น W-1505N
PENTAX รุ่น R-1505N
PENTAX รุ่น W-2805N
PENTAX รุ่น R-2805N
SANDING รุ่น STS-772R10C article
SANDING รุ่น ARC6
DADI รุ่น DTM622R4
DADI รุ่น DTM152M
TOPCON GM-105
TOPCON รุ่น GTS-1002
TOPCON รุ่น GM-52, GM-55
TOPCON รุ่น GTS-102N
LEICA รุ่น TS06PLUS
NIKON รุ่น NPL-322+ 2"P
GOWIN รุ่น TKS-202N
PENTAX รุ่น R425VDN
PENTAX รุ่น R425VN
GOWIN รุ่น TKS-402N
Sokkia IM-105