ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาสินค้า

dot
dot
กล้องสำรวจ (ใหม่)
dot
กล้อง Total Station
กล้องระดับ (Auto Level)
กล้องวัดมุม (Theodolite)
dot
กล้องสำรวจ (มือสอง)
dot
bulletTotal Station (มือสอง)
bulletกล้องวัดมุม (มือสอง)
bulletกล้องระดับ (มือสอง)
dot
ขาตั้ง-สต๊าฟ-โพล
dot
bulletขาตั้งกล้อง (Tripod)
bulletไม้สต๊าฟ (Staff)
bulletแผ่นวัดระดับน้ำ(Staff Gauge)
bulletโพล (Pole) - พิน(Pin)
bulletขาจับโพล
dot
ชุดเป้าปริซึ่ม
dot
bulletPrism
bulletPrism for Pole
bulletMini Prism
bulletReflective Sheet
dot
GPS/GNSS
dot
GARMIN GPS
GNSS เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมความละเอียดสูง
dot
อุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต
dot
concrete test อุปกรณ์ทดสอบคอนกรีต
ASPHALT
Soil Test อุปกรณ์ทดสอบคอนดิน
เครื่องชั่ง (Balance)
dot
เครื่องมือวัดระยะทาง
dot
เทปวัดระยะ (Measuring Tapes)
ล้อวัดระยะ ( Measuring Wheels )
เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์ (Laser Meter)
เครื่องวางแนวและทำระดับ (Multi Line Laser)
dot
เข็มทิศ & Clinometer
dot
bulletเข็มทิศ (Compass)
bulletหาค่าความสูง(Clinometer)
dot
อุปกรณ์การสำรวจ (Accessories)
dot
bulletแบตเตอรี่-เครื่องชาร์จ (Battery-Charger)
bulletเครื่องวัดระดับดิจิตอล(Digital Level)
bulletสายส่งข้อมูล(Data Cable)
bulletกล่องเปล่ากล้องสำรวจ
bulletเครื่องคำนวณพื้นที่บนแผนที่ (Planimeter)
bulletเครื่องวัดระยะทางบนแผนที่ (Map Meter)
bulletอุปกรณ์อื่นๆ (Other)
dot
อื่นๆ (Other)
dot
bulletวิธีการรับสินค้า
bulletการรับประกันสินค้า
bulletบริการงานสำรวจ


SURVEY TEAM
เช็ค สถานะ ems


FOIF EL302A(Digital Level)

 

 


กล้องระดับอัตโนมัติ แบบดิจิตอล กำลังขยาย 32 เท่า
ยี่ห้อ FOIF รุ่น EL302A  ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน

 

1. กล้องวัดระดับอิเล็คทรอนิคส์อัตโนมัติความละเอียดสูง
2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
3. มีกำลังขยาย 32 เท่า
4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเล็นซ์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร
5. ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.6 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา
6. ความคลาดเคลื่อนในการวัดระยะ D ≤10 เมตร/1 มิลลิเมตร และ D ˃10 เมตร/D x 0.01 
7. สามารถวัดระยะทางได้ตั้งแต่ 2 เมตร ถึง 105 เมตร
8. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 1.0 เมตร
9. ค่าตัวบวกคงที่ 0
10. ค่าตัวคูณคงที่ 100
11. มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ COMPENSATOR ที่มีช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติมากกว่า ± 14 ลิปดา
12. ช่วงความละเอียดในการปรับตั้งกล้อง ( Setting accuracy )  0.5 ฟิลิปดา/ 1 ลิปดา
13. ความละเอียดในการทำระดับ ในระยะ 1 กม. ความคาดเคลื่อน ±1.5 มิลลิเมตร
14. ความไวของระดับฟองกลม 8 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
15. ความเร็วในการแสดงค่าวัดระดับไม่เกิน 2 วินาที
16. แสดงค่าตัวเลขได้ บนจอ LCD และให้แสงสว่างหน้าจอได้
17. สามารถป้อนข้อมูลได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร
18.สามารถอ่านค่าได้ละเอียดโดยตรง 0.1 มิลลิเมตร
19. สามารถเลือกโหมดการวัดเป็นแบบ SINGLE/AVERAGE/TRACKING ได้ 
20. สามารถเลือกโหมดการวัดระยะเป็นแบบ S.O G.H (Stake out Ground Point), S.O H.D 
     (Stake out Height Difference) และ S.O Dist(Stake out Distance)
21. สามารถเลือกโหมดการอ่านค่าไม้วัดระดับแบบ Barcode แบบตั้งตรงหรือแบบกลับหัวได้
22. สามารถเลือกโหมดการวัดระดับแบบ BFFB, BBFF, BF/BIF และ Outward/Return ( BFFB/FBBF )
23. มีหน่วยความจำภายในซึ่งสามารถเก็บข้อมูล ไม่น้อยกว่า 3,000 ค่า
24. สามารถถ่ายข้อมูลได้โดยสายถ่ายข้อมูลแบบ USB หรือ SD card
25. มีสัญลักษณ์แสดงความเข้มของแบตเตอร์รี่และมีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน

 

อุปกรณ์ประกอบ
1. มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้ จำนาน   1   กล่อง
2. มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย จำนวน    1   ชุด
3. แบตเตอรี่ชนิดประจุไฟใหม่ได้ จำนวน    2   ก้อน
4. เครื่องประจุไฟ จำนวน    1  ชุด         
5. อุปกรณ์ปรับแก้ จำนวน    1  ชุด          
6. สายต่อเพื่อถ่ายข้อมูลระหว่าง กล้องกับคอมพิวเตอร์ จำนวน    1  เส้น 
7. แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน    1  ชุด
8. ไม้วัดระดับบาร์โค้ด ความยาว 5 เมตร จำนวน    2  อัน
9. หนังสือคู่มือการใช้กล้อง จำนวน    1  เล่ม

 

SPEC & CATALOG

  

 
กล้องระดับ (Auto Level)

PENTAX รุ่น AL-M32
PENTAX รุ่น AP-230
SOKKIA รุ่น B20
SOKKIA รุ่น B40A
TOPCON รุ่น AT-B2
TOPCON รุ่น AT-B3A
TOPCON รุ่น AT-B4A
GANCE รุ่น G-1
GANCE รุ่น G-2 (B20)
GANCE รุ่น G-2 (AT-B2)
HORIZON รุ่น HL32
HORIZON รุ่น HL24
CIVIL รุ่น CL-132
Sanding รุ่น SL-15(Digital Level)
Sanding รุ่น DL-201(Digital Level)
CST รุ่น ZOL-32
GEO รุ่น AL-32
SOKKIA รุ่น B30A