dot
ค้นหาสินค้า

dot
dot
กล้องสำรวจ (ใหม่)
dot
กล้องระดับ (Auto Level)
กล้องวัดมุม (Theodolite)
กล้อง Total Station
dot
กล้องสำรวจ (มือสอง)
dot
bulletกล้องระดับ (มือสอง)
bulletกล้องวัดมุม (มือสอง)
bulletTotal Station (มือสอง)
dot
ขาตั้ง-สต๊าฟ-โพล
dot
bulletขาตั้งกล้อง (Tripod)
bulletไม้สต๊าฟ (Staff)
bulletแผ่นวัดระดับน้ำ(Staff Gauge)
bulletโพล (Pole) - พิน(Pin)
bulletขาจับโพล
dot
ชุดเป้าปริซึ่ม
dot
bulletPrism
bulletPrism for Pole
bulletMini Prism
bulletReflective Sheet
dot
GPS/GNSS
dot
GARMIN GPS
GNSS เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมความละเอียดสูง
dot
อุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต
dot
concrete test อุปกรณ์ทดสอบคอนกรีต
Soil Test อุปกรณ์ทดสอบคอนดิน
ASPHALT
เครื่องชั่ง (Balance)
dot
เครื่องมือวัดระยะทาง
dot
เทปวัดระยะ (Measuring Tapes)
ล้อวัดระยะ ( Measuring Wheels )
เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์ (Laser Meter)
เครื่องวางแนวและทำระดับ (Multi Line Laser)
dot
เข็มทิศ & Clinometer
dot
bulletเข็มทิศ (Compass)
bulletหาค่าความสูง(Clinometer)
dot
อุปกรณ์การสำรวจ (Accessories)
dot
bulletแบตเตอรี่-เครื่องชาร์จ (Battery-Charger)
bulletเครื่องวัดระดับดิจิตอล(Digital Level)
bulletสายส่งข้อมูล(Data Cable)
bulletกล่องเปล่ากล้องสำรวจ
bulletเครื่องคำนวณพื้นที่บนแผนที่ (Planimeter)
bulletเครื่องวัดระยะทางบนแผนที่ (Map Meter)
bulletอุปกรณ์อื่นๆ (Other)
dot
อื่นๆ (Other)
dot
bulletวิธีการรับสินค้า
bulletการรับประกันสินค้า
bulletบริการงานสำรวจ


SURVEY TEAM
เช็ค สถานะ ems


Sanding รุ่น DL-201(Digital Level)

 

กล้องระดับอัตโนมัติ แบบดิจิตอล กำลังขยาย 32 เท่า
ยี่ห้อ SANDING รุ่น DL-201  
ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน


1. กล้องวัดระดับอิเล็คทรอนิคส์อัตโนมัติความละเอียดสูง
2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
3. มีกำลังขยาย 32 เท่า
4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเล็นซ์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 36 มิลลิเมตร
5. ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.6 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา
6. ความคลาดเคลื่อนในการวัดระยะ D ≤10 เมตร/10 มิลลิเมตร และ D ˃10 เมตร/D x 0.001
7. สามารถวัดระยะทางได้ตั้งแต่ 1.5 เมตร ถึง 100 เมตร
8. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.5 เมตร
9. ค่าตัวบวกคงที่ 0
10. ค่าตัวคูณคงที่ 100
11. มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ COMPENSATOR ที่มีช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติมากกว่า ± 12 ลิปดา
12. ช่วงความละเอียดในการปรับตั้งกล้อง ( Setting accuracy )  0.30 ฟิลิปดา/ 1 ลิปดา
13. ความละเอียดในการทำระดับ ในระยะ 1 กม. ความคาดเคลื่อน ±1 มิลลิเมตร
14. ความไวของระดับฟองกลม 8 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
15. ความเร็วในการแสดงค่าวัดระดับไม่เกิน 3 วินาที
16. แสดงค่าตัวเลขได้ บนจอ LCD  ขนาด 160 x 64 dpi และให้แสงสว่างหน้าจอได้
17. สามารถป้อนข้อมูลได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร
18.สามารถอ่านค่าได้ละเอียดโดยตรง 0.1 มิลลิเมตร
19. สามารถเลือกโหมดการวัดเป็นแบบ SINGLE/AVERAGE/TRACKING ได้
20. สามารถเลือกโหมดการวัดระยะเป็นแบบ S.O G.H (Stake out Ground Point), S.O H.D
     (Stake out Height Difference) และ S.O Dist(Stake out Distance)
21. สามารถเลือกโหมดการอ่านค่าไม้วัดระดับแบบ Barcode แบบตั้งตรงหรือแบบกลับหัวได้
22. สามารถเลือกโหมดการวัดระดับแบบ BFFB, BBFF, BF/BIF และ Outward/Return ( BFFB/FBBF )
23. มีหน่วยความจำภายในซึ่งสามารถเก็บข้อมูล ไม่น้อยกว่า 20,000 ค่า
24. สามารถถ่ายข้อมูลได้โดยสายถ่ายข้อมูลแบบ USB หรือ แผ่นบันทึกข้อมูล
25. มีสัญลักษณ์แสดงความเข้มของแบตเตอร์รี่และมีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน

อุปกรณ์ประกอบ
1. มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้                                     จำนาน    1   กล่อง
2. มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย                  จำนวน    1   ชุด
3. แบตเตอรี่ชนิดประจุไฟใหม่ได้                                         จำนวน    2   ก้อน
4. เครื่องประจุไฟ                                                              จำนวน    1  ชุด         
5. อุปกรณ์ปรับแก้                                                            จำนวน    1  ชุด          
6. สายต่อเพื่อถ่ายข้อมูลระหว่าง กล้องกับคอมพิวเตอร์             จำนวน    1  เส้น 
7. แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล             จำนวน    1  ชุด
8. ไม้วัดระดับบาร์โค้ด ความยาว 5 เมตร                               จำนวน    2  อัน
9. หนังสือคู่มือการใช้กล้อง                                               จำนวน    1  เล่ม

 

SPEC & CATALOG

 

 
กล้องระดับ (Auto Level)

PENTAX รุ่น AL-M32
PENTAX รุ่น AP-230
SOKKIA รุ่น B20
SOKKIA รุ่น B40A
TOPCON รุ่น AT-B2
TOPCON รุ่น AT-B3A
TOPCON รุ่น AT-B4A
CST/BERGER รุ่น SAL-24N
GANCE รุ่น G-1
GANCE รุ่น G-2 (B20)
GANCE รุ่น G-2 (AT-B2)
HORIZON รุ่น HL32
HORIZON รุ่น HL24
CIVIL รุ่น CL-132
Sanding รุ่น SL-15(Digital Level)
CST รุ่น ZOL-32
GEO รุ่น AL-32
FOIF EL302A(Digital Level)
SOKKIA รุ่น B30A